FONDSWERVING EN SPONSORING

Wij zijn blij te kunnen melden dat de provincie Utrecht ons een aanzienlijke bijdrage heeft toegezegd. Dit op grond van de subsidieregeling wonen, welzijn en zorg 2006 voor de kosten van inrichting van de algemene ruimten en de domotica (communicatiesystemen).

De voorzitter van de Lionsclub Nieuwegein, de heer van der Meulen zegde zijn medewerking toe aan sponsoring van De Vijfsprong. Dat was op de slotmanifestatie van MADD Nieuwegein in december 2005. De Lionsclub organiseerde op 18 juni 2006 een toertocht met “Old Timers voor Old Timers” die werd gesponsord door het bedrijfsleven. Een deel van de opbrengst is bestemd voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte van het Vijfspronghuis. Onder een stralende zon vertrokken vanaf de parkeerplaats bij Merwestein een groot aantal Old Timers. Passagiers waren een aantal bewoners van verzorgingshuizen in Nieuwegein Wij zijn de Lionsclub veel dank verschuldigd voor deze dag en de toezegging.

ZORGINKOOP

Deze werkgroep heeft nauw samengewerkt met de werkgroep zorginhoudelijk. “Zorginhoudelijk” richtte zich in de eerste plaats op inhoud en kwaliteit van de zorg; zorginkoop hield zich vooral bezig met de financiële kant van de zaak en met het contract met de zorgverlener. Wij gaan ervan uit dat de beschikbare Persoons Gebonden Budgetten (PGB’s) toereikend zijn om de noodzakelijke zorg te financieren. Hierbij zijn zowel de gemeenschappelijke aspecten van de zorg van belang als ook de individuele zorgvragen van de bewoners. De afspraken met de zorgverlener Syndion zijn afgerond. De visie en de werkwijze van deze zorgaanbieder passen prima bij onze verwachtingen. Wij hadden al ervaring met Syndion in de tijdelijke huisvesting van 4 bewoners aan de Wilgenhof te Nieuwegein. Deze bewoners woonden daar tot voor kort met grote tevredenheid gedurende gemiddeld vier dagen per week vanaf september 2007.

ZORGINHOUDELIJK

In april 2006 hebben de Stichting De Vijfsprong en zorgaanbieder Syndion de intentie uitgesproken om met elkaar in zee te gaan. De doelstellingen en visie op zorg van De Vijfsprong en Syndion sluiten goed op elkaar aan. Bovendien heeft de jarenlange ervaring die Syndion heeft opgedaan bij andere ouder- wooninitiatieven voor ons veel gewicht in de schaal gelegd. Ouders en verwanten zijn een continue factor in het leven van iedere bewoner. De informatie die zij hebben over hun kind (en broer of zus) is uniek. Samen met de ervaring en informatie die begeleiders hebben leidt dat tot de beste zorg en ondersteuning. Daarvoor is het nodig dat zij elkaars rol respecteren en waarderen en voortdurend met elkaar in gesprek blijven. Om de exacte zorgbehoefte in kaart te brengen is er door de begeleiding in samenspraak met de ouders voor iedere bewoner een individueel zorgplan opgesteld. Syndion heeft de bewoners al verschillende malen begeleid bij gezamenlijke uitstapjes in de weekenden. Zodoende hebben zij alle toekomstige bewoners al goed leren kennen en de nodige ervaring opgedaan.

SOCIALE ACTIVITEITEN

Ook in 2011 waren er weer volop activiteiten van de Vijfsprong. De weekenden stonden in het teken van het elkaar beter leren kennen en het oefenen van praktische zaken die later in de eigen woning ook moeten worden gedaan. Op 19 en 20 maart was er het logeerweekend in Oudewater met een bezoek aan de Heksenwaag; daarna werd er overnacht in hotel Montfoort. De volgende dag stonden de activiteiten in het teken van de verhuizing naar het nieuwe Vijfspronghuis. Er zijn in 2011 ook weer drie kookfeesten geweest. De bewoners bereidden zelf een volledige maaltijd onder begeleiding van Ilse Batten en Heleen Froon. Enkele ouders helpen mee. Dit valt zeer goed in de smaak. Onder groot enthousiasme wordt iedere keer weer een andere kaart bereid. De bewoners kijken terug op geweldige kookmiddagen. Ook de verjaardagen van de bewoners worden gezamenlijk gevierd.

OFFICIËLE OPENING

De datum van de officiële opening van het Vijfspronghuis was op 12 november 2011.