STICHTINGBESTUUR

Voorzitter: Dhr. E. van der Veen

Secretaris: Dhr. J. van der Heijden

Penningmeester: Dhr. T. de Jong

Vice voorzitter: Dhr. L. Pisa

Lid: Dhr. G. Branger

Bankrekeningnummer: NL16RABO 0381.0698.93

ADRESGEGEVENS

Woonlocatie:
Henri Dunantlaan 4B
3434 CG Nieuwegein

Tel: 030-6023400

E-mail: info@vijfspronghuis.nl 
Website: www.vijfspronghuis.nl