VOOR DE VIJFSPRONG IN NIEUWEGEIN ZOEKEN WIJ EEN PARTTIME

BEGELEIDER  
24 uur per week

·         Sta jij open voor kansen om je kennis en ervaring uit te breiden?

·         Kun jij meebewegen als de situatie dit vraagt en zie je wat nodig is?

·         Doe je wat je zegt en weet je creatief tot daden te komen?

·         Weet jij je eigen talent en dat van anderen te benutten om tot een gemeenschappelijk doel te komen?

·         En heb je kennis van een ouderinitiatief en ben je gemotiveerd om dit samen met ouders vorm te geven?

Dan zijn wij op zoek naar jou! Lees hieronder verder over jouw nieuwe functie!

Jouw functie
Bij Syndion werken we met zelfstandige teams. De verantwoordelijkheid voor cliënten wordt gezamenlijk gedragen. Als begeleider voer je de afspraken op basis van het ondersteuningsplan uit.  Hierbij staat de zeggenschap en regie van de cliënt centraal en weten de teamleden actief het netwerk van de client te betrekken.

Bij het opstaan, wassen, aankleden, ontbijten en het vertrek naar het werk of de dagopvang is intensieve begeleiding noodzakelijk. Ook als de cliënten thuiszijn of weer thuis komen en ’s avonds bij het samen eten zorg je voor die begeleiding. Je hebt affiniteit met de doelgroep en weet met alle betrokkenen (ouders, cliënten, collega’s en externe contacten) op een prettige manier te communiceren. Je geeft vorm en inhoud aan het leven van de cliënten. Je biedt ze een vertrouwde en veilige thuisbasis.

Jouw profiel

Om deze uitdagende, verantwoordelijke functie passend inhoud te geven beschik je over:

·         een opleiding op MBO niveau 3, zoals MMZ3

·         werkervaring hebt in een soortgelijke functie en met de doelgroep

·         ruime computervaardigheid

·         samenwerkingsgerichtheid

Uitgangspunt bij je werken zal de visie van Syndion zijn, waar je zelf volledig achter staat en die je kunt vertalen naar de praktijk. Bij de intensieve samenwerking met de ouders weet je met een professionele houding je houding te bepalen. Je staat stevig in je schoenen met een warm hart.

Werktijden
De werktijden zijn volgens het rooster.

Jouw werkomgeving
Het ouderinitiatief De Vijfsprong in Nieuwegein heeft Syndion gevraagd de begeleiding en ondersteuning te bieden aan hun kinderen bij het zelfstandig wonen in hun eigen huis. Het complex staat aan de Henri Dunantlaan waar 10 appartementen, een logeerruimte en een grote gemeenschappelijke woonkamer zijn ondergebracht. In de grote keuken wordt dagelijks gekookt door de begeleiding samen met een bewoner. Ook is er een aparte slaapruimte voor de begeleiding. De mensen die hier  wonen hebben een lichte tot matig verstandelijke handicap en zijn in de leeftijd van 30 tot 39 jaar. Zij hebben 24 uur zorg nodig. ’s Nachts is er een slaapwacht.

Onze organisatie

De missie
Syndion biedt uiteenlopende vormen van ondersteuning aan volwassenen en kinderen, kleinschalig en midden in de samenleving. Syndion is een waardegedreven organisatie waarin de mogelijkheden van de cliënt en de verbinding tussen cliënt, verwanten en medewerkers centraal staan.

Kernwaarden; Zeggenschap. Verbindend. Maatwerk, met lef!
Zeggenschap staat bij Syndion hoog in het vaandel. We zoeken professionals met lef, die creatief durven zoeken naar oplossingen. We gaan met elkaar en met onze klanten om vanuit de visie van hostmanship; menselijke dienstverlening vanuit het perspectief van de klant. Deze filosofie kenmerkt zich door de combinatie van gastvrijheid, empathie en deskundigheid.

Cyclisch werken
Bij Syndion wordt bij de ondersteuning en begeleiding van cliënten gebruik gemaakt van “cyclisch werken”. Dit is een door Syndion zelf ontwikkelde methode om ontwikkelingsgericht te werken, waarbij de nadruk ligt op de belangrijkste kleinste eenheid: cliënt – begeleider. Syndion maakt gebruik van een  Elektronisch Cliëntendossier (ECD), dat het Cyclisch werken ondersteunt. Er wordt samengewerkt op basis van  het principe van afstemmen, afspreken en aanspreken.

Nieuwe functies bij Syndion per 1 januari 2018
Syndion weet dat goede zorg alleen geleverd kan worden met de juiste begeleiders. We tonen onze waardering voor hen o.a. met aangepaste functies. Dit uit zich in meer verantwoordelijkheden en het daarbij horende salaris. Zo investeren we in de mensen die de dagelijkse zorg aan de cliënten mogelijk maken.

Arbeidsvoorwaarden; waar kun je op rekenen          

·         We bieden je een betekenisvolle functie in een organisatie met korte lijnen en een informele werksfeer. Je krijgt de kans om op een persoonlijke, authentieke manier je werkzaamheden uit te voeren;

·         De CAO Gehandicaptenzorg is van toepassing en je salaris voor deze functie bedraagt maximaal 2.607,00 euro bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functiegroep 35);

·         Je kunt rekenen op aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het fietsplan en een vitaliteitbudget en je kunt met korting gebruik maken van één van onze twee collectieve zorgverzekeringen;

·         Leren en ontwikelen vinden we bij Syndion heel belangrijk en we faciliteren dat op verschillende manieren;

·         Conform ons beleid bieden we een contract voor de duur van een jaar. Als de samenwerking daar aanleiding toe geeft, kan vóór het aflopen van deze termijn  worden besloten om een vaste aanstelling te geven.

Referenties
Graag ontvangen wij op jouw cv één of meerdere referenties die we in een verder gevorderd stadium van de procedure en met jouw toestemming kunnen benaderen. Dit vanuit de wettelijke vergewisplicht die we als zorgorganisatie hebben.

Word jij onze nieuwe collega?
Dan ontvangen wij graag vóór 2 februari a.s. jouw sollicitatie en cv, waaruit aantoonbaar blijkt dat je achtergrond, ervaring en motivatie aansluiten op onze vacature.

Procedure
Zie bijgevoegde functieomschrijving voor de volledige beschrijving van de functie. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang boven externe kandidaten. Bij onze selectie kijken wij naar de gewenste ervaring en opleiding. Als je hieraan voldoet dan willen wij graag kennis met je maken om te kijken of je onze nieuwe collega kunt worden. Wij hebben tijd gereserveerd voor de eerste gespreksronde op 7 en 9 februari in de middag.

Contact en informatie
Wil je meer weten over deze vacature? Dan kun je contact zoeken met Nicolette van der Meijden (clustermanager) 06 – 81086346, zij staat je graag te woord.

Syndion hanteert de procedure dat nieuwe medewerkers bij aanstelling een Verklaring Omtrent het Gedrag dienen te overleggen.

Uitslag Beste Werkgevers Score:
Syndion is uitgeroepen tot een ster-werkgever binnen de Gehandicaptenzorg.
Deze score is gebaseerd op zes elementen: werkgeverschap, organisatietrots, organisatierichting, waardering, werktrots & het benutten van talent.

 

VRIJWILLIGERSWERK

Ilse Batten en Heleen Froon zijn onze vrijwilligers voor de kookfeesten.

De foto/film hobbyclub Nieuwegein (de Geinfilmers) heeft over het kookfeest van oktober 2006 een prachtige film/DVD gemaakt. Hiervoor nogmaals onze dank.

SPONSORS

De Lionsclub Nieuwegein heeft ons gesponsord (18-06-2006) tijdens een zogenaamde Old Timers voor Old Timers tourrit . Wij ontvingen een bedrag van € 2150,00 dat besteed kan worden aan de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte van het Vijfspronghuis. Met dank aan dhr. C. van der Meulen, voorzitter van de Lionsclub Nieuwegein.

Van Het Fonds Verstandelijk Gehandicapten hebben wij een donatie toegezegd gekregen, ter grootte van € 10.000,00. Onze oprechte dank hiervoor.

Dhr. Ard Pisa uit Houten schonk ons een bedrag van € 225,00. Onze dank hiervoor.

Provincie Utrecht heeft eind 2007 een flink bedrag toegezegd ( € 50.000)voor de kosten van de inrichting van de algemene ruimten en de domotica.

Later zijn er behoorlijk veel extra gelden toegezegd. Het betreft hier het K.F. Hein Fonds (€ 8.000), het Rabobank Dichtbijfonds (€ 10.000), het VSB Fonds (€ 25.000), het Oranjefonds (€ 25.000), het Nuts/OHRA Fonds (€ 25.000), de Ridderlijke Duitsche Orde (€ 3.200), G.J.H. Hoenselaar (€ 250), Tijs en Tijs-Eradus (€ 300), De Pletters (€ 1.012), T.C.M. Buschmann van Inge (€ 50) en anonieme gevers (via A. Pisa) voor totaal € 250. De laatste maanden zijn er bedragen toegezegd door het Skanfonds (€ 15.000), de Stichting R.C. Maagdenhuis (€ 3200), de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (€ 2500), de Stichting Community Service (€ 1000), het Fonds Wiggers van Kerchem (€ 25.000), de Stichting Dirk Bos Fonds (€ 10.000). Via de actie “Vrienden van de Vijfsprong” kwam er al € 807 binnen. Dat zijn forse bedragen! De Vijfsprong is alle gevers (grote en kleine) heel erg dankbaar. Er spreekt een grote betrokkenheid en warmte uit de toezeggingen voor ons project. Alle bedragen waren hard nodig voor de de gewenste inrichting van het nieuwe huis voor 10 Vijfsprongbewoners!

LINKS